VCA certificering voor uw bedrijfVCA met 1 ster *

Dit is voor Onderaannemers.

  • Niet alle 11 VCA-vragen zijn van toepassing.
  • Vraag 5 van de VCA checklist is dan niet van toepassing (V&G plannen).
  • Ook in vraag 1 en in vraag 4 zijn dan uitzonderingen.
  • Veilig werken blijft uiteraard wel van belang

 

VCA met 2 sterren **

Dit is voor Hoofdaannemers

  • Alle 11 VCA-vragen zijn dan van toepassing.
  • Met name vraag 4.2. programma voor gedragsverbetering is van belang.
  • Alsmede vraag 5, de V&G plannen, is hier wel een eis.
  • De Hoofdaannemer coördineert de veiligheid op de bouwplaats voor alle medewerkers dus ook voor de onderaannemers.